Di (Heidi) He, PA

Di (Heidi) He, PA

何荻 醫師助理

Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 1870 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131
Giáo dục: Chương trình Trợ lý Bác sĩ của UC Davis
Hứng thú chuyên môn: Sức khỏe phụ nữ, chăm sóc bệnh tiểu đường
Lợi ích cá nhân: Đọc sách, nấu ăn