Yiu Ting (Vincent) Chung, MD

Yiu Ting (Vincent) Chung, MD

鍾燿庭 醫生

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Trường Y khoa UC Irvine; Trung tâm Y tế UCLA, Cư trú và Thực tập Y học Gia đình
Hứng thú chuyên môn: Y tế dự phòng, y học lão khoa, công nghệ thông tin y tế
Lợi ích cá nhân: Du lịch, đọc sách, nhà thờ, Kinh thánh, tập luyện