Tìm hiểu thêm về các Lớp Giáo dục Sức khỏe MIỄN PHÍ dành cho thành viên NEMS!

Phòng Giáo dục Sức khỏe NEMS đã chuẩn bị nhiều hoạt động/lớp học miễn phí cho các thành viên, bao gồm Chương trình HEAL, Chương trình cai thuốc lá, Hội thảo Giải pháp Công nghệ, Hội thảo Tập thể dục, Bingo & Hoạt động thể chất dành cho người cao tuổi, v.v.

Vui lòng bấm vào nơi đây để xem hoặc tải xuống lịch hoạt động trong quý đầu tiên của năm 2024 (có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Trung).

Mọi thắc mắc hoặc đăng ký lớp học, vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục Sức khỏe tại (415) 391-9686 máy lẻ. 5843.

ĐĂNG LẠI