An toàn thực phẩm là điều cần thiết trong cuộc sống hàng ngày để giúp chúng ta tránh bị ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Cứ 6 người Mỹ thì có 1 người bị bệnh do thực phẩm bị ô nhiễm mỗi năm, trong đó một số người gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể và thậm chí tử vong. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chủ đề này, vui lòng tham gia Lớp học An toàn Thực phẩm tại Phòng Giáo dục Sức khỏe NEMS.

Chủ đề: Ngộ độc thực phẩm là gì?
Ngày: 13/11/2023, Thứ Hai
Thời gian: 10:00 – 11:00
Địa điểm: SF Chinatown, 1520 Phòng khám Stockton
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại

Chủ đề: Chế biến thực phẩm an toàn
Ngày: 20/11/2023, Thứ Hai
Thời gian: 10:00 – 11:00
Địa điểm: SF Chinatown, 1520 Phòng khám Stockton
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại

Chủ đề: Hướng dẫn bảo quản thực phẩm trong tủ đựng thức ăn
Ngày: 27/11/2023, Thứ Hai
Thời gian: 10:00 – 11:00
Địa điểm: SF Chinatown, 1520 Phòng khám Stockton
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại

Chủ đề: Hướng dẫn bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ thấp
Ngày: 4/12/2023, Thứ Hai
Thời gian: 10:00 – 11:00
Địa điểm: SF Chinatown, 1520 Phòng khám Stockton
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại

Để tìm hiểu thêm, hãy nhấp vào nơi đây để xem hoặc tải xuống tờ rơi Lớp An toàn Thực phẩm (có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc).

Nếu có thắc mắc hoặc đăng ký lớp học, vui lòng liên hệ với Phòng Giáo dục Sức khỏe của chúng tôi theo số (415) 391-9686 ext. 5843.

ĐĂNG LẠI