Huiling (Emily) Huang, PharmD

Huiling (Emily) Huang, PharmD

黄惠玲 藥學博士

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, Quan Thoại, Toishan, Tiếng Anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Đại học Thái Bình Dương: Trường Dược Thomas J. Long
Hứng thú chuyên môn: Chăm sóc bệnh tiểu đường, ung thư
Lợi ích cá nhân: Âm nhạc, vẽ tranh, hoạt động tình nguyện, dành thời gian cho gia đình