Sabrina Chang, PA-C, MPH

Sabrina Chang, PA-C, MPH

張皓雲 醫師 助理

Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 1400 Noriega Street, San Francisco, CA 94122
Giáo dục: Đại học Touro California
Hứng thú chuyên môn: Giáo dục, chủ nghĩa chuyên nghiệp, sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa, quản lý bệnh mãn tính
Lợi ích cá nhân: Nghệ thuật và văn hóa