NEMS và Dịch vụ trẻ em Wu Yee đang hợp tác với nhau để cung cấp các hội thảo phát triển trẻ em, các chương trình đọc sớm và các nhóm chơi tương tác bằng tiếng Quảng Đông cho các gia đình mang thai và gia đình có con từ 0 -18 tháng tuổi. Khi nói đến việc chăm sóc con cái, chúng tôi tin rằng không cha mẹ nào phải làm việc đó một mình!

Tất cả các hoạt động đều miễn phí và được tổ chức hầu như hàng tháng và có thể bao gồm các phần thưởng cho người tham gia sau khi hoàn thành. Bạn không bắt buộc phải đặt hàng hoặc nhận bất kỳ mặt hàng hoặc dịch vụ nào từ NEMS để nhận được bất kỳ mặt hàng nào được cung cấp thông qua các chương trình. Vui lòng xem bên dưới để biết danh sách các hoạt động có sẵn bao gồm cả ngày và giờ. Để đăng ký bất kỳ hoạt động nào, vui lòng quét mã QR hoặc nhấp vào nơi đây và điền vào biểu mẫu trực tuyến để gửi thông tin liên lạc của bạn. Đối với các câu hỏi về các hoạt động, vui lòng gọi 628-282-1591.

Xin lưu ý rằng bạn phải là thành viên NEMS để tham gia. Tham gia NEMS MIỄN PHÍ. Thành viên không phải NEMS có thể đăng ký trực tuyến (có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha) để trở thành thành viên đầu tiên.

ĐĂNG LẠI