Tháng Tư là Tháng Nhận thức về Căng thẳng! Bạn có biết không? Căng thẳng là tình trạng phát sinh khi chúng ta cảm thấy mình không thể đáp ứng nhu cầu. Nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người, cho dù một người trải qua nó định kỳ hay thường xuyên hơn. Đã đến lúc nâng cao kiến thức về căng thẳng là gì và những gì căng thẳng gây ra cho chúng ta, cả lợi ích và hậu quả. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chủ đề này, vui lòng tham dự Hội thảo Nhận thức về Căng thẳng tại Phòng Giáo dục Sức khỏe NEMS.

Các chủ đề bao gồm:

  • Căng thẳng là gì?
  • Triệu chứng căng thẳng
  • Nguyên nhân gây căng thẳng
  • Hậu quả của việc quá căng thẳng
  • Cách đối phó với căng thẳng

Ngày: 4/4/2023 – 27/4/2023, Thứ 3 & Thứ 5 hàng tuần
Thời gian: 10h30-11h30
Địa điểm: SF Chinatown, 1520 Phòng khám Stockton
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại

Ngày: 3/4/2023 – 24/4/2023, Thứ Hai hàng tuần
Thời gian: 2:00 chiều - 3:00 chiều
Địa điểm: SF Portola, 2574 San Bruno Clinic
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại

Ngày: 5/4/2023 – 26/4/2023, Thứ 4 hàng tuần
Thời gian: 2:00 chiều - 3:00 chiều
Địa điểm: San Jose, 1870 Phòng khám Lundy
Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng phổ thông

Để tìm hiểu thêm, hãy nhấp vào nơi đây để xem hoặc tải xuống tờ rơi hội thảo (có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Trung).

Mọi thắc mắc hoặc đăng ký lớp học, vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục Sức khỏe của chúng tôi theo số máy lẻ (415) 391-9686. 5843 hoặc (408) 573-9686 máy lẻ. 8711.

ĐĂNG LẠI