Bệnh cúm còn được gọi là bệnh cúm hoặc bệnh cúm theo mùa. Cảm cúm do vi rút gây ra, dễ lây lan và có thể rất nguy hiểm. Có nhiều điều bạn có thể làm để bảo vệ bản thân và giảm nguy cơ mắc bệnh cúm. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về bệnh cúm, vui lòng tham dự Hội thảo Giáo dục Sức khỏe của NEMS.

Chủ đề:
• Bệnh cúm là gì?
• Bạn có thể làm gì sau khi bị cúm?
• Thực hành vệ sinh để ngăn ngừa nhiễm hoặc lây lan bệnh cúm?
• Ai nên chủng ngừa?

Ngày: 8/2/2022 - 30/8/2022 Thứ Ba & Thứ Năm hàng tuần
Thời gian: 10h30-11h30
Địa điểm: Khu phố Tàu SF, 1520 Phòng khám Stockton - Phòng Nâng cao Sức khỏe
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại

Ngày: 8/1/2022 - 29/8/2022 Thứ Hai hàng tuần
Thời gian: 2:00 chiều - 3:00 chiều
Địa điểm: 2629 San Bruno Ave., San Francisco, CA 94134
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại

Ngày: 8/2/2022 - 30/8/2022 Thứ Ba hàng tuần
Thời gian: 11:00 sáng - 12:00 trưa
Địa điểm: 211 Eastmoor Ave., Daly City, CA 94015
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại

Ngày: 8/3/2022 - 8/3/2022 Thứ 4 hàng tuần
Thời gian: 2:00 chiều - 3:00 chiều
Địa điểm: 1870 Lundy Ave., San Jose, CA 95131 - Phòng Nâng cao Sức khỏe
Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng phổ thông

Để tìm hiểu thêm, hãy nhấp vào nơi đây để xem hoặc tải xuống tờ rơi hội thảo (có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Trung).

Mọi thắc mắc hoặc đăng ký lớp học, vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục Sức khỏe theo số máy (415) 391-9686. 5843 .

ĐĂNG LẠI