Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, NEMS ACO REACH đã cập nhật quyền lợi Mua tại quầy (OTC). Người thụ hưởng không còn phải điền vào biểu mẫu để nhận các mặt hàng OTC! Thay vào đó, người thụ hưởng có thể chọn 1 trong 4 tùy chọn gói OTC mỗi quý một lần tại các sự kiện “REACH the Patient” của chúng tôi. Nhóm chăm sóc của chúng tôi sẽ có mặt để trả lời các câu hỏi về lợi ích của bạn và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Ngày và địa điểm được liệt kê dưới đây. Ngoài Gói OTC, chúng tôi sẽ có nhiều quà tặng nhỏ hơn tại sự kiện! Vui lòng nhớ mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc thẻ NEMS/thẻ vàng khi đến sự kiện. Chúng tôi mong sẽ gặp bạn ở đó!

San Francisco
Ngày: Bắt đầu từ ngày 18/7/2023, thứ Ba hàng tuần
Thời gian: 9h30 – 16h30
Vị trí: 728 Đại lộ Thái Bình Dương, Tầng 1, San Francisco, CA 94133
 
Thành phố Daly
Ngày: Bắt đầu từ ngày 2/8/2023, Thứ Tư đầu tiên của mỗi tháng
Thời gian: 9h30 – 16h30
Vị trí: 211 Đại lộ Eastmoor, Thành phố Daly, CA 94015
 
San Jose
Ngày: Bắt đầu từ ngày 3/8/2023, thứ Năm đầu tiên của mỗi tháng
Thời gian: 9h30 – 16h30
Vị trí: 1870 Đại lộ Lundy, San Jose, CA 95131
 

Để tìm hiểu thêm, hãy nhấp vào nơi đây để xem hoặc tải xuống tờ rơi sự kiện (có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Trung).

Đối với các câu hỏi về lợi ích OTC của NEMS ACO REACH, vui lòng gọi cho Nhóm quản lý hồ sơ của NEMS theo số 415-352-5179.

ĐĂNG LẠI