Ngôn ngữ: Tiếng Miến Điện, Tiếng Quan Thoại, Tiếng Anh
211 Eastmoor Avenue,
Daly City, CA 94015
Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
1870 Lundy Avenue,
San Jose, CA 95131

Các dịch vụ có sẵn: Nội khoa, Nhi khoa

Ngôn ngữ: Anh, Việt, Quảng Đông, Quan Thoại
650 Polk Street,
San Francisco, CA 94102
Thứ Hai đến Thứ Sáu
8:00 sáng - 12:00 trưa, 1:00 chiều - 5:00 chiều
Đã ngồi
Đã đóng cửa
Mặt trời
Đã đóng cửa
Ngôn ngữ: Tiếng Miến Điện, Tiếng Quan Thoại, Tiếng Anh
1520 Stockton Street, 3rd Floor,
San Francisco, CA 94133

Các dịch vụ có sẵn: Nội khoa, Thực hành gia đình, Châm cứu, Phòng thí nghiệm

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại
82 Leland Avenue,
San Francisco, CA 94134
Thứ Hai đến Thứ Sáu
8:00 sáng - 12:00 trưa, 1:00 chiều - 5:00 chiều
Đã ngồi
Đã đóng cửa
Mặt trời
Đã đóng cửa
Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
1033 Clement Street,
San Francisco, CA 94118